PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Vài nét giới thiệu về quê hương Bình Giang 25/03/2022 [HyperLink19]
2 Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 29/07/2021 [HyperLink19]
3 Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 05/07/2021 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 05/07/2021 [HyperLink19]
5 Quyết đinh_kiểm tra, đánh giá giữa HK II_ năm học 2020_2021 25/03/2021 [HyperLink19]
6 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa HK II_ năm học 2020_2021 25/03/2021 [HyperLink19]
7 Thông báo HS trở lại trường học tập, phòng dịch Covid-19 16/03/2021 [HyperLink19]
8 Quy định phòng chống Covid-19 của nhà trường 16/03/2021 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn cách tạo một phòng học duy nhất trên TEAMS 18/02/2021 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn xử lý tình huống khi dạy học trên TEAMS 17/02/2021 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn tạo mật khẩu mới cho tài khoản Microsoft 17/02/2021 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn HS cài đặt TEAMS 17/02/2021 [HyperLink19]
13 Thông báo dạy học trực tuyến trong thời gian HS chưa đến trường NH 2020-2021 15/02/2021 [HyperLink19]
14 Triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian HS chưa đến trường NH 2020-2021 15/02/2021 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn cập nhật hồ sơ giáo viên trên Power Apps 07/02/2021 [HyperLink19]
16 Quy định về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ 08/12/2020 [HyperLink19]
17 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT 08/12/2020 [HyperLink19]
18 Phân công chức năng, nhiệm vụ của cán bộ VC, GV 03/10/2019 [HyperLink19]
19 Kế hoạch khai giảng năm học 2019-2020 29/08/2019 [HyperLink19]
20 QD thành lập ban chỉ đạo phòng chống bão lũ năm 2019 21/06/2019 [HyperLink19]
    
1234567