PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BD HÈ 2014 BỒI DƯỠNG THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG Ở TIỂU HỌC 26/8/2014 [HyperLink19]
2 Ý KIẾN THAM GIA DỰ THẢO TT LIEN TỊCH VÀ TT ĐG HSTH 23/8/2014 [HyperLink19]
3 THỜI KHÓA BIỂU GV DẠY CHUYÊN, ĐẦU VIỆC NĂM HỌC 2014-2015 ( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 2) 19/8/2014 [HyperLink19]
4 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 ( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 2) 19/8/2014 [HyperLink19]
5 THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY CHUYÊN NĂM HỌC 2014-2015 - THỰC HIỆN TỪ TUẦN 01( BẮT ĐẦU TỪ NGÀY18/8/2014) 11/8/2014 [HyperLink19]
6 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 - THỰC HIỆN TỪ TUẦN 01( 18/8/2014) 11/8/2014 [HyperLink19]