PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bài tập Toán 5 từ 20/2 đến 28/2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
2 Bài tập Tiếng Việt 5 từ 20/2 đến 28/2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
3 Các bài ôn tập Toán-Tiếng Việt 1 từ 20/2 đến 28/2 năm 2020 (tiếp) Phạm Văn Quân [HyperLink19]
4 Các bài ôn tập Toán-Tiếng Việt 1 từ 20/2 đến 28/2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
5 Các bài ôn tập Toán-Tiếng Việt 3 từ 20/2 đến 28/2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
6 8 ĐỀ ÔN LUYỆN TOÁN + TV LỚP 4 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
7 85 BT trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 4 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
8 BT Tiếng Việt lớp 4 dành cho HS ôn tập Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
9 BT ôn dành cho học sinh lớp 4 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
10 15 đề ôn tập Tiếng Việt 5 dùng trong các ngày nghỉ dịch cúm nCoV-19 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
11 15 đề ôn tập Toán 5 dùng trong các ngày nghỉ dịch cúm nCoV-19 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
12 Đề ôn tập cho HS lớp 5 từ 17 đến 21 tháng 02 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
13 Bài tập Toán - Tiếng Việt lớp 2 từ 17 đến 21 tháng 02 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
14 Bài tập Toán - Tiếng Việt lớp 2 từ 17 đến 21 tháng 02 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
15 Bài tập ôn tập Toán - Tiếng Việt lớp 2 từ 17 đến 21 tháng 2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
16 Bài tập ôn luyện Toán-Tiếng Việt 3 các ngày 17,18,19 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
17 Bài tập ôn luyện Toán 4 từ 17/2 đến 21/2 năm 2020. đuôi doc Phạm Văn Quân [HyperLink19]
18 Bài tập ôn luyện Toán 4 từ 17/2 đến 21/2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
19 Bài tập ôn luyện cho học sinh lớp 4 từ 17/2 đến 21/2 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
20 Các bài tập ôn tập lớp 2 các ngày 17,18,19 tháng 2 năm 2020 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
1234567