PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KT Toán- Tiếng Việt 4 giữa HK I năm học 2017-2018 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
2 Đề KT Toán 5 giữa HK I năm học 2017-2018 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
3 Đề KT Tiếng Việt 5 giữa HK I năm học 2017-2018 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
4 Đề KTĐK cuối năm môn Toán lớp 1 NH 2016-2017 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
5 Đề KTĐK cuối năm môn Tiếng Việt lớp 1 NH 2016-2017 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
6 Đề KTĐK cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2 NH 2016-2017 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
7 Đề KTĐK cuối năm môn Toán lớp 2 NH 2016-2017 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
8 Đề KTĐK cuối năm môn Tiếng Việt lớp 3 NH 2016-2017 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
9 Đề KTĐK cuối năm môn Toán lớp 3 NH 2016-2017 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
10 Đề KTĐK cuối năm 2016-2017 môn Toán 4 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
11 Đề KTĐK cuối năm 2016-2017 môn Tiếng Việt 4 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
12 Đề KTĐK cuối năm 2016-2017 môn Tiếng Việt 5 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
13 Đề KTĐK cuối năm 2016-2017 môn Toán 5 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử & Địa lí lớp 5 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử & Địa lí lớp 4 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Khoa học lớp 4 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
17 Tổng hợp các chuyên đề BDHS tiểu học Lê Văn Trọng [HyperLink19]
18 50 bài toán bồi dưỡng HSG lớp 4,5 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra năng lực Hội thi GVG cấp trường NH 2015-2016 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
20 Vòng 3 violimpic Toán lớp 3 Lê Văn Trọng [HyperLink19]
12345