PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bộ đề Violympic Toán 4 năm học 2015-2016 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
2 BT Toán: 18 dạng toán nâng cao lớp 4 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
3 Ôn Toán - TV Lớp 4 từ 16/3/2020 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
4 Ôn toán - Tiếng Việt Khối 3 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
5 Ôn toán - Tiếng Việt - Khối 2 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
6 33 bài toán ôn luyện lớp 5 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
7 120 bài toán luyện thi Violympic lớp 5 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
8 Một số bài ôn tập Toán 5 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
9 100 câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt 5 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
10 Các bài ôn tập Toán - Tiếng Việt 4 từ 9/3 đến 15/3 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
11 Ôn tập môn Toán từ 9.3 đên 15.3 Lớp 4 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
12 Ôn Toán - Tiếng Việt K3 từ ngày 9/3 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
13 Ôn Toán - Tv khối 2 từ ngày 9/3 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
14 Ôn toán- Tv K3 - ngày 3,4,5/3 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
15 Các bài tập Tiếng Anh trong các ngày nghỉ dịch CoVid19 Phạm Văn Quân [HyperLink19]
16 Ôn Toán - Tv K3 - ngày 2/3 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
17 Ôn toán - Tiếng Việt K2 - từ ngày 2/3 - 8/3 Phạm Thị Mây [HyperLink19]
18 Bài tập ôn Toán lớp 4 từ 3-8/3 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
19 Ôn Tiếng Việt lớp 4 từ 3-8/3 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
20 Ôn Tiếng Anh lớp 4 từ 3-8/3 Nguyễn Thị Hoài [HyperLink19]
12345678