PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 25/01/2021
- 8h10': Dự giờ, KTCM đ/c Phượng - TP: BGH, TT, TPCM 1-2-3;
- 14h00': Dự giờ, KTCM đ/c Thu - 5A - TP: BGH, TT, TPCM 4-5;
Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 26/01/2021
- 7h30': Dự giờ, KTCM đ/c Việt, 3B. TP: BGH, TT, TPCM 1-2-3;
- 14h00': Dự giờ, KTCM đ/c Hồng. TP: BGH, TT, TPCM 1-2-3;
Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 27/01/2021
- 7h30': Dự giờ, KTCM đ/c Mây. TP: BGH, TT, TPCM 1-2-3;
- 14h40': Dự giờ, KTCM đ/c Hường. TP: BGH, TT, TPCM 1-2-3;
Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 28/01/2021
- 7h30': Gặp gỡ HS lớp 5 giao lưu Toán TT cấp huyện (BGH);
- Sinh hoạt Công đoàn, Đoàn TN.
- Thanh toán tiền 2 buổi/ ngày HK 1.
Tuần : 21 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 29/01/2021
- 14h00': HS lớp 5 giao lưu Toán TT cấp huyện (đ/c Trọng, Hoài và cha mẹ HS đưa đi);
- KSCL lớp 2 (đ/c Quân).