PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 03/02/2020
- Tiếp tục uyên truyền, nhắc nhở CBGV- HS phòng dịch cúm Corona; Đ/c Chức và GVCN KT sức khỏe, phòng dịch HS các lớp;
- Phát thưởng cho HS đạt giải Violympic Toán  cấp trường;
- HS tạm nghỉ ăn bán trú trong tuần 21.
Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 04/02/2020
-  Đ/c Chức và GVCN KT sức khỏe, vệ sinh phòng dịch cúm Corona ở các lớp;
- GVCN lập danh sách HS lớp mình, chốt tiền thu 2b/ngày HKI với đ/c Chức;
- GVCN lớp 4B; 4D; 5D nhắc nhở HS ôn luyện thi giải toán cấp huyện.

Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 05/02/2020
14h00': KT, XLCM đ/c Dung - 4B. TP: LLKT theo QĐ. Đ/c Dung nộp HSCM về đ/c Quân.
Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 06/02/2020
- 07h30': KT, XLCM đ/c Lành - 4C. TP: LLKT theo QĐ. Đ/c Lành nộp HSCM về đ/c Quân;
- 16h30': Họp Hội đồng.
Tuần : 21 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 07/02/2020
07h30': KT, XLCM đ/c Phượng - 2D. TP: LLKT theo QĐ. Đ/c Phượng nộp HSCM về đ/c V Nga.