PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
Chi bộ Trường Tiểu học Cổ Bì trực thuộc Đảng ủy xã Cổ Bì, huyện Bình Giang.
Đại hội Nhiệm kì 2015-2017: 
Bí thư chi bộ: Đồng chí Vũ Thị Cường;
Phó Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Văn Trọng;
Ủy viên Ban Chi ủy: Đồng chí Vũ Thị Nhàn.
Đại hội Nhiệm kì 2017-2020: 
Bí thư chi bộ: Đồng chí Vũ Thị Cường;
Phó Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Văn Trọng;
Ủy viên Ban Chi ủy: Đồng chí Vũ Thị Nhàn.
Đại hội Nhiệm kì 2017-2020 ( bầu bổ sung 31/5/2018): 
Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Văn Trọng;
Phó Bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Văn Quân;
Ủy viên Ban Chi ủy: Đồng chí Vũ Thị Nhàn.
Đại hội Nhiệm kì 2020-2022
Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Văn Trọng;
Phó Bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Văn Quân;
Ủy viên Ban Chi ủy: Đồng chí Vũ Thị Lanh.
Chi  bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh.
Năm 2017: Chi bộ có 30 đảng viên trên tổng số 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Năm 2018: Chi bộ có 29 đảng viên trên tổng số 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên (01 chuyển SH).
                   Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cá nhân: 1 đ/c được Đảng ủy tặng khen;6 XS; 23 HTT.
Năm 2019: Chi bộ có 28 đảng viên trên tổng số 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên (03 chuyển  đến, 2 đ/c chuyển đến).
                   Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cá nhân: 1 đ/c được Đảng ủy tặng khen; 6 XS; 20 HTT; 2 đ/c HTNV
Năm 2020: Chi bộ có 26 đảng viên trên tổng số 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên (02 chuyển  đi, 01 đ/c nghỉ hưu).
                   Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cá nhân: 1 đ/c được Đảng ủy tặng khen; 5 XS; 20 HTT; 1 đ/c HTNV

( Cập nhật tháng 12/2020)
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
Địa chỉ: Thôn Bì Đổ, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 
Năm thành lập: 1952      Diện tích: 7941 m2
Điện thoại: 02203.756.639
Hiệu trưởng: Lê Văn Trọng
Điện thoại:  0977.810.838
Phó Hiệu trưởng: Phạm Văn Quân
Điện thoại: 
Trường đạt chuẩn Quốc gia: Ngày 11 tháng 01 năm 2005; công nhận lại lần 1 năm 2011; lần 2 tháng 11 năm 2016;
Kiểm định chất lượng:  Cấp độ III năm 2016
Danh hiệu thi đua tập thể:
Năm học 2010 - 2011: TTLĐTT | 2011 - 2012: TTLĐTT | 2012 - 2013: TTLĐTT
Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT | 2014 - 2015: TTLĐTT | 2015 - 2016: TTLĐTT  
Năm học 2016 - 2017: TTLĐTT | 2017 - 2018: TTLĐTT | 2018 - 2019: TTLĐTT
Năm học 2019 - 2020: TTLĐTT | 
Thành tích được khen:
Năm học 2015-2016: UBND huyện  tặng khen
Năm học 2016-2017:  UBND huyện tặng khen
Danh hiệu thi đua cá nhân giáo viên
Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 3; LĐTT: 18
Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 3; LĐTT: 18
Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 2; LĐTT: 19
Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 3; LĐTT: 21
Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 3; LĐTT: 22
Năm học 2015 - 2016: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 4; LĐTT: 21
Năm học 2016 - 2017: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 4; LĐTT: 21
Năm học 2017 - 2018: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 3; LĐTT: 21
Năm học 2018 - 2019: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 3; LĐTT: 20; 1 CB; 1 GV được UBND huyện tặng giấy khen.
Năm học 2019 - 2020: CSTĐ cấp tỉnh: 0; CSTĐCS: 4; LĐTT: 22; 1 CB được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Sở GD&ĐT tặng giấy khen; 1 GV được UBND huyện tặng giấy khen.
Chất lượng mũi nhọn học sinh
Năm học 2011 - 2012: HS giỏi cấp tỉnh: 2; HS giỏi huyện: 2 
Năm học 2012 - 2013: HS giỏi cấp tỉnh: 3; HS giỏi huyện: 9 
Năm học 2013 - 2014: HS giỏi cấp tỉnh: 2; HS giỏi huyện: 3 
Năm học 2015 - 2016: HS đạt giải cấp  toàn quốc: 01; cấp tỉnh: 15; cấp huyện: 10 
Năm học 2016 - 2017: HS đạt giải cấp tỉnh:15; cấp huyện: 30. 
Năm học 2017 - 2018: HS đạt giải cấp tỉnh: 06; cấp huyện: 08.
Năm học 2018 - 2019: HS đạt giải cấp tỉnh: 08; cấp huyện: 22; 12 HS dự thi giải toán tiếng Việt ; 7 HS dự thi giải toán tiếng Anh qua Internet cấp Toàn quốc. 
Năm học 2019 - 2020: HS đạt giải cấp toán quốc: 2 (2 giải Bạc, 1 giải KK); HS đạt giải cấp tỉnh: 07; cấp huyện: 23;  

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ

Công đoàn Trường Tiểu học Cổ Bì trước tháng 9 năm 2017 trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện Bình Giang. Từ tháng 9 năm 2017 trực thuộc Liên đoàn Lao động  huyện Bình Giang.
Đại hội Nhiệm kì 2012-2017: 
Chủ tịch: Đồng chí Vũ Thị Nhàn;
Phó chủ tịch: Đồng chí Phạm Văn Quân;
Trưởng ban Nữ công: Đồng chí Vũ Thị Lanh;
Ủy viên  - Trưởng Ban TTND: Đồng chí Nguyễn Thị Hiên;
Ủy viên: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú.
Đại hội Nhiệm kì 2017-2022: 
Chủ tịch: Đồng chí Vũ Thị Lanh;
Trưởng ban Nữ công: Đồng chí Phạm Thị Huyền;
Ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thị Hiên.
Công đoàn nhiều năm liền được Công đoàn ngành Giáo dục công nhận  Công đoàn vững mạnh.
( Cập nhật tháng 10/2018)

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ

Chi đoàn Trường Tiểu học Cổ Bì dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, trực thuộc ĐTNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Bì, huyện Bình Giang.
Đại hội Nhiệm kì 2016-2017: 
Bí thư:  Đồng chí Nguyễn Thị Liên;
Phó Bí thư: Đồng chí Phạm Thị Huyền;
Ủy viên - TPT Đội : Đồng chí Vũ Thị Luật.
Đại hội Nhiệm kì 2017-2018: 
Bí thư:  Đồng chí Nguyễn Thị Liên;
Phó Bí thư: Đồng chí Ngô Đức Chiến;
Ủy viên - TPT Đội : Đồng chí Phạm Thị Thêu.
Đồng chí Ngô Đức Chiến là Ủy viên BCH huyện Đoàn nhiệm kì 2017-2022.
Danh hiệu thi đua tập thể: Chi đoàn nhiều năm liền được huyện đoàn Bình Giang công nhận Chi đoàn vững mạnh.
Năm học 2016-2017: Chi đoàn Vững mạnh
Chi đoàn có 15 đoàn viên trên tổng số 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Đại hội Nhiệm kì 2018-2019: 
Bí thư:  Đồng chí Phạm Thị Thêu
Phó Bí thư: Đồng chí Vũ Thị Thu;
Ủy viên - TPT Đội : Đồng chí  Nguyễn Thị Liên.
Đại hội Nhiệm kì 2019-2020: 
Bí thư:  Đồng chí Phạm Thị Thêu
Phó Bí thư: Đồng chí Vũ Thị Thu;
Ủy viên - TPT Đội : Đồng chí  Nguyễn Thị Phương Dung.
Đại hội Nhiệm kì 2020-2021: 
TS đoàn viên: 12
Bí thư:  Đồng chí Phạm Thị Thêu
Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thị Liên;
Ủy viên - TPT Đội : Đồng chí  Vũ Thị Việt.


CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
HỌ VÀ TÊN: LÊ VĂN TRỌNG - HIỆU TRƯỞNG 
Năm sinh: 25-5-1976
Năm vào ngành: 01-8-1996; 
Kết nạp Đảng: 16-9-1998.
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học
Điện thoại: 0977810838
Email:  levantrongbx@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 1999 - 2000: Đạt Giáo viên Thư viện giỏi cấp  tỉnh.
Năm học 2001-2002: Đạt giải Nhì Hội thi Tiếng hát giáo viên cấp tỉnh.
Năm học 2005-2006: Đạt giải Nhì Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, giải Ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Năm học 2007-2008: Đạt giải Ba cấp huyện Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trước năm học 2010 - 2011: Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 1999-2000; 2005-2006; 
Năm học  2010-2011:
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học  2011-2012:
Thành tích: Bồi dưỡng HSG lớp 5 thi Olympic: 6  HSG cấp huyện;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Năm học  2012-2013: 
Thành tích: Bồi dưỡng HSG lớp 5 thi Olympic: 10 HSG cấp huyện ( 1 giải Nhất; 5 giải Nhì; 3 giải Ba và 1 Khuyến khích) ; 5 HSG cấp tỉnh ( 3 giải Ba; 2 giải Khuyến khích);
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Chuyển về trường công tác từ tháng 4/2014.
Năm học  2013-2014: 
Thành tích: Bồi dưỡng HSG lớp 5 thi Olympic: 13 HSG cấp huyện (2 giải Nhất; 6 giải Nhì;3 giải Ba); 5 HSG cấp tỉnh ( 3 giải Ba; 2 giải Khuyến khích);
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học  2014-2015: 
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học  2015-2016: 
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở; UBND huyện tặng giấy khen.
Năm học  2016-2017: Sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học  2017-2018: Sáng kiến được công nhận cấp huyện;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học  2018-2019: Sáng kiến được công nhận cấp huyện;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chủ tịch UBND huyện tặng khen.
Năm học  2019-2020: Sáng kiến được công nhận cấp huyện;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen tiên tiến điển hình 5 năm.

HỌ VÀ TÊN: PHẠM VĂN QUÂN - PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
Ngày sinh: 13/03/1976
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiểu học
Năm vào ngành: 1997
Ngày kết nạp Đảng: 07/2/1999
Điện thoại: 0968201135
Email: phamvanquan76@gmail.com
THÀNH TÍCH 
Năm học 2010 - 2011:
Thành tích: Giáo viên giỏi huyện
Danh hiệu thi đua: CSTĐCS
Năm học 2011 - 2012:
Thành tích: Giáo viên giỏi trường, có Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại tốt cấp huyện.
Danh hiệu thi đua:  
Lao động Tiên tiến
Năm học 2012 - 2013: 
Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014:
Thành tích: Giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi các môn ít tiết cấp Tiểu học huyện Bình Giang – Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học tỉnh Hải Dương.
Danh hiệu thi đua:  CSTĐCS
Năm học 2014 - 2015: Lao động Tiên tiến
Năm học 2015 - 2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016 - 2017:
Thành tích: Giải Ba Hội thi tự làm đồ dùng huyện Bình Giang.
Danh hiệu thi đua: 
Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019: Có sáng kiến được công nhận cấp huyện.
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
(Quyết định Phó HT từ ngày 01/10/2019)
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến

HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ LANH - CUV; CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Năm sinh: 20/05/1978
Năm vào ngành: 2005
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng:4/3/2006
Số điện thoại: 0165.866.2840
Email: vulanh1978@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014-2015: Đạt Giáo viên giỏi cấp huyện
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018: Đạt  Giáo viên giỏi cấp huyện
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2018-2019: Đạt  Giáo viên giỏi cấp huyện
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ NGA - TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN 1-2-3
Ngày sinh: 29/5/1974
Năm vào ngành: 01-9-1994; 
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
Năm kết nạp Đảng: 13-3-1997.
Điện thoại: 0984852374
Email:  tiennga12@gmail.com
THÀNH TÍCH:
Đạt GV giỏi việc nước đảm việc nhà xuất sắc cấp tỉnh từ năm 1995 -1999 và từ năm 2001-2005.
Năm học 2003-2004 và năm học 2004-2005: Đạt Giáo viên giỏi cấp huyện.
Năm học 2007-2008: Đạt giải nhì đọc hay-viết đẹp cấp huyện.
Danh hiệu được công nhận: Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học: 1998-1999; 1999-2000; 2003-2004;2004-2005; 2005-2006; 
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Năm học 2012-2013: Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Bồi dưỡng HS viết chữ đẹp: 2 HS đạt giải cấp Tỉnh và nhiều HS đạt giải cấp Huyện.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Bồi dưỡng HS Viết chữ đẹp:3 HS đạt cấp tỉnh; 3 HS đạt cấp huyện; Sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận; đạt đanh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2016-2017: Bồi dưỡng HS Viết chữ đẹp: 3 HS đạt cấp huyện; đạt đanh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018: Đạt thành tích Xuất sắc giao lưu tổ trưởng chuyên môn cấp huyện; tham dự giao lưu sinh hoạt tổ trưởng chuyên môn cấp tỉnh; bồi dưỡng HS giao lưu "Ngày hội chữ đẹp" 1 em đạt giải Ba cấp tỉnh.
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở; UBND huyện tặng giấy khen. 
Năm học 2018-2019: Bồi dưỡng HS giao lưu "Ngày hội chữ đẹp" 1 em đạt giải Nhì, 2 em đạt giải Ba cấp huyện.
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020Chiến sĩ thi đua cơ sở
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HOÀI-TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN 4-5
Năm sinh: 20/01/1988
Ngày vào ngành: 2010
Trình độ: Cao đẳng sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 8/12/2012
Điện thoại: 0972322518
Email: chinhhoai88@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: 
Thành tích: Giáo viên giỏi cấp huyện.
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016-2017:
Thành tích: Giáo viên giỏi cấp huyện; bồi dưỡng HS năng khiếu: 3 HS đạt giải Khuyến khích cuộc thi giải Toán tiếng Việt qua mạng Internet;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020Chiến sĩ thi đua cơ sở
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HIÊN 
Ngày sinh: 20/6/1972
Năm vào ngành: 01/9/1994
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 29/9/1998
Điện thoại: 01655647922
Email:  nguyenhien20061972@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 1996-1997: Đạt Giáo viên giỏi cấp  Huyện.
Năm học 2001-2002: Đạt Giáo viên giỏi cấp huyện.
Năm học 2006-2007: Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ MẾN - NGUYÊN TỔ TRƯỞNG TCM 4-5
Ngày sinh: 25/10/1972
Năm vào ngành: 01/9/1992
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 07/02/1999
Điện thoại: 01679341218
Email:  domen1972@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2003-2004: Đạt Giáo viên giỏi cấp huyện.
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011-2012: Bồi dưỡng HSG lớp 5 thi Olympic: 2 HSG cấp huyện, 2 HS giỏi cấp tỉnh; đạt danh hiệu: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012-2013:  Bồi dưỡng HSG lớp 5 thi Olympic: 5 HSG cấp huyện; 1 HSG cấp tỉnh; đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
Năm học 2013-2014: Bồi dưỡng HSG lớp 5 thi Olympic: 3 HSG cấp huyện; 2 HSG cấp tỉnh; đạt danh hiệu: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến
Năm học 2015-2016: Công tác bồi dưỡng HS năng khiếu: 1 HS đạt huy chương Đồng cấp Toàn quốc, 1 HS đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh thi giải Toán tiếng Việt qua mạng Internet; đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến
Năm học 2016-2017: Công tác bồi dưỡng HS năng khiếu: 2 HS đạt giải Ba, 1 HS đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh; 4 HS đạt giải khuyến khích cấp huyện thi giải Toán tiếng Việt qua mạng Internet; 5 HS đạt giải Ba giao lưu kĩ năng tham giao thông cấp tỉnh; Sáng kiến được công nhận cấp huyện; đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019: Bồi dưỡng HS tham gia Giao lưu "Trang nguyên nhỏ tuổi" cấp huyện: 1 em đạt giải xuất sắc; 2 giải Hoàng Giáp; 3 giải Thám Hoa. 
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Được UBND huyện tặng giấy khen
Danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN ĐÌNH VINH  - TỔ PHÓ TCM 4-5
Ngày sinh:09/11/1979
Trình độ đào tạo: Đại học SP Tiểu học
Năm vào ngành: 2002
Ngày kết nạp Đảng: 04/6/2006
Điện thoại: 0978873297
Email:  vinhthuan2007@gmail.com
THÀNH 
TÍCH 
Năm học 2010 - 2011:
Thành tích: Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011 - 2012:
Thành tích: Bằng khen Tỉnh Đoàn Hải Dương
Danh hiệu thi đua:  Lao động Tiên tiến
Năm học 2012 - 2013:
Thành tích: Giấy khen Huyện đoàn Bình Giang
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014 - 2015: Lao động Tiên tiến
Năm học 2015 - 2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016 - 2017: 1 HS đạt giải Ba Giao lưu Kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh; 1 HS đạt giải Ba thi đấu bóng đá HSTH cấp tỉnh; Sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận. Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ TỐT
Năm sinh: 01/7/1967
Năm vào ngành: 01/8/1988 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 
Số điện thoại: 01696.787682
Email:phamthitot1967@gmail.com
THÀNH TÍCH
Danh hiệu thi đua cao nhất đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: 
Thành tích: 4 HS đạt giải cấp tỉnh ( 3 giải Ba; 1 giải Khuyến khích); 2 HS đạt giải cấp huyện Giao lưu Em yêu Tiếng Việt;
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: 1 HS đạt giải Ba giao lưu Kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh. Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THI THAO
Năm sinh: 5/7/1967
Năm vào ngành: 1988
Năm kết nạp Đảng: 22/10/1996
Trình độ: Đại học sư phạm 
Điện thoại: 01645661815
THÀNH TÍCH
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ DUNG
Năm sinh: 01/ 8/ 1976
Ngày vào ngành: 1998 
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 26/3/ 2001
Điện thoại: 01652 113 909
Email:nguyenthodung1976@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện; 
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến


HỌ VÀ TÊN: DƯƠNG THỊ KHUYẾN
Năm sinh: 24/10/1968
Ngày vào ngành: 1999
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 04/10/2002
Điện thoại: 01685491003
Email:   duongthikhuyen2015@gmail.com
THÀNH TÍCH
Danh hiệu được công nhân cao nhất: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: 
HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ LÀNH-TBTTND
Ngày sinh: 06-06-1976
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiểu học
Năm vào ngành: 1996
Ngày kết nạp Đảng: 29- 9- 1998
Điện thoại : 01696327695
Email: dolanh2762016@gmail.com
THÀNH TÍCH NỔI BẬT
Năm học 2010- 2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011- 2012: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012- 2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013- 2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014- 2015: Lao động Tiên tiến; 
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến; Bồi dưỡng HSG lớp 4 thi Olympic: 3 HSG cấp huyện.
Năm học 2016- 2017: Lao động Tiên tiến; Bồi dưỡng HSG lớp 3 thi Olympic: 6 HSG cấp huyện; Sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận
Năm học 2017-2018:Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THÚY - GIÁO VIÊN THỂ DỤC
Năm sinh: 27/09/1984
Ngày vào ngành: 2006
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học ( Khoa giáo dục thể chất)
Kết nạp Đảng: 22/12/2012
Điện thoại: 0988025114
Email:   thuyduong1412014@gmail.com
THÀNH TÍCH
Danh hiệu được công nhân cao nhất: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện; 
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017:
Năm học 2017-2018: Đạt giải nhì hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ LIÊN - GV ÂM NHẠC - BÍ THƯ CHI ĐOÀN
Ngày sinh: 26/12/1987
Năm vào ngành: 01/7/2009
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Âm nhạc
Ngày kết nạp Đảng: 11/8/2012
Điện thoại: 0974.836.136
Email:  nguyenlienmon@gmail.com
THÀNH TÍCH
Chuyển từ THCS Thái Học về trường công tác từ năm 2014-2015
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018: Đạt giáo viên giỏi cấp huyện
Danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN THỊ THUẬN
Năm sinh: 1978
Năm vào ngành: 2002 
Kết nạp Đảng: 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học
Số điện thoại:01666766568
Email:vinhthuan2007@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ MÂY
Năm sinh: 02/4/1977
Ngày vào ngành: 1997 
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 01/6/2002
Điện thoại: 01644640191
Emailphammaycobi1977@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: 
Thành tích: Giáo viên chủ nhiệm giỏi huyện.
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: 
Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ HẰNG 
Năm sinh: 11/8/1984
Ngày vào ngành: 01/9/2007 
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 22/12/2011
Điện thoại: 0972281420
Email:   thanhhanghd1984@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018-2019: Được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ NGA
Năm sinh: 14/3/1987
Năm vào ngành: 2009
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học
Số điện thoại:0981965933
Email:phamnga14@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ HUYỀN - TB NỮ CÔNG
Năm sinh: 10/12/1989
Năm vào ngành: 2012
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 04/12/2011
Số điện thoại:01636101289
Email:huyenpham101289 @gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THU - GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
Năm sinh: 10/7/1990
Ngày vào ngành: 2011
Trình độ: Cao đẳng sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng:  21/09/2013
Điện thoại: 01696855119
Email: vuthithuthcb@gmail.com
Chuyển về trường công tác từ tháng 8 năm 2016
THÀNH TÍCH
Năm học 2016-2017: Đạt giải Ba Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện; Bồi dưỡng HS năng khiếu: 1 giải Nhì, 9 giải Khuyến khích cuộc thi tiếng Anh (IOE) trên mạng Internet cấp huyện;
Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ TRANG
Ngày sinh: 16/08/1990
Năm vào ngành: 2012
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 0972582390
Email:  miumiutrang90@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019 - 2020: Lao động Tiên tiến
HỌ VÀ TÊN:NGUYỄN THỊ HUYỀN
Ngày sinh: 10/1/1991
Năm vào ngành: 2013
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 0973035326
Email: khanhhuyenth91@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018-2019: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019-2020: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ THÊU - GIÁO VIÊN TIN HỌC
Năm sinh: 30/05/1987
Ngày vào ngành:  2/2010
Trình độ: Đại học CNTT
Kết nạp Đảng: 6/10/2015
Điện thoại: 0978166085
Email:  theuha2013@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019 - 2020: 
HỌ VÀ TÊN: LƯƠNG THỊ HƯỜNG - GIÁO VIÊN
Ngày sinh: 14/11/1988
Năm vào ngành: 
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Ngày kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 0977824892
Email:  tinhyeumongmanh1988@gmail.com

(Về trường công từ ngày 15/8/2019)
THÀNH TÍCH
Năm học 2019-2020: Đạt GV dạy giỏi cấp huyện
Danh hiệu thi đua: Lao động tiến tiến
HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ PHƯỢNG - GIÁO VIÊN
Ngày sinh: 25/8/1990
Năm vào ngành: 2013
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
Ngày kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 0943982917
Email:  hanaphuong777@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2015 - 2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016 - 2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019-2020: 
Thành tích: Bồi dưỡng HS giao lưu "Ngày hội chữ đẹp" 3 em đạt giải ba cấp tỉnh
Danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: LÊ VĂN CHỨC - Y TẾ + THỦ QUỸ
Ngày sinh: 03/5/1973
Năm vào ngành: 01/01/2004
Trình độ đào tạo: Đại học tài chính; Trung cấp Y
Ngày kết nạp Đảng: 06/9/1999 
Điện thoại: 0979010299
Email: levanchuc1973@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2010 - 2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012 - 2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014 - 2015: Lao động Tiên tiến
Năm học 2015 - 2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016 - 2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017 - 2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018 - 2019: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019 - 2020: Lao động Tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: PHẠM ĐÌNH DŨNG - KẾ TOÁN+VĂN THƯ
Ngày sinh: 10/7/1974
Năm vào ngành: 01/1/1997
Trình độ đào tạo: Đại học tài chính
Ngày kết nạp Đảng: 15/6/1999 
Điện thoại: 0904734318
Email:  phamdinhquockhanh2011@gmail.com
Đồng chí luân chuyển từ Tiểu học Bình Xuyên về trường công tác ngày 07/8/2017
THÀNH TÍCH
Năm học 2017 - 2018: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2018 - 2019: Lao động Tiên tiến
Năm học 2019 - 2020: Lao động Tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ VIỆT
Năm sinh: 23/12/1989
Ngày vào ngành: 
Trình độ: 
Kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 
Email: vietquanduonganh@gmail.com
Chuyển về trường công tác từ ngày 28/10/2019
THÀNH TÍCH
Năm học 2019 - 2020: 
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ NGỌC - PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN + THIẾT BỊ
Ngày sinh: 21/07/1984
Năm vào ngành: 2007
Trình độ đào tạo: Đại học Thông tin Thư viên
Ngày kết nạp Đảng: 17/06/2014
Điện thoại: 01645358723
Email:  vbngoc84@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2015-2016: 
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019 - 2020: 
HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ PHƯƠNG HỒNG
Ngày sinh: 19/8/1995
Năm vào ngành: 2016
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 0973.925.872
Email:  buiphuonghongk36c@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019: 
Năm học 2019 - 2020: Lao động Tiên tiến
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ CƯỜNG - NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG 
Năm sinh: 20-01-1963
Ngày vào ngành: 01-9-1983; 
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học
Kết nạp Đảng: 18-01-1989.
Điện thoại: 0975520640
Email:  anhthu5710@gmail.com
THÀNH TÍCH
Hai năm được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT Hải Dương.
Năm học 2011-2012: Đạt giải Ba Giao lưu Hiệu trưởng giỏi cấp tỉnh.
15 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Chuyển về công tác tại trường 24/8/2015
Năm học 2015-2016:  
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến. 
Năm học 2016-2017: 
Danh hiệu thi đua: Lao động Tiên tiến; UBND huyện tặng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.
(Đồng chí nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/02/2018)
HỌ VÀ TÊN: PHẠM VĂN LONG
Năm sinh: 13/11/1976
Ngày vào ngành: 2002
Trình độ: Đại học sư phạm Tiểu học 
Kết nạp Đảng: 11/10/2006
Điện thoại: 01662370262
Email:   hoanglong111976@gmail.com
THÀNH TÍCH
Danh hiệu được công nhân cao nhất: 
Năm học 2017-2018:
(Từ 01/9/2018 đồng chí chuyển công tác về Trường Tiểu học Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang)


HỌ VÀ TÊN: VŨ ĐÌNH KHA - HIỆU TRƯỞNG 
Năm sinh: 19-5-1974
Ngày vào ngành: 01-8-1997; 
Trình độ: Đại học Quản lí giáo dục
Kết nạp Đảng: 1999.
Điện thoại: 
Email:  @gmail.com
THÀNH TÍCH
Danh hiệu được công nhận cao nhất: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến; UBND huyện tặng giấy khen;
Đồng chí luân chuyển về công tác tại trường Tiểu học Hồng Khê, Bình Giang (Từ ngày 24/8/2015).


HỌ VÀ TÊN: VŨ TẤT DỰNG - GV TIẾNG ANH
Năm sinh: 1988
Năm vào ngành: 2012
Trình độ: Đại học Ngoại ngữ
THÀNH TÍCH
Năm học 2014-2015: BD HS thi Olympic tiếng anh qua mạng( 1 em giải ba, 3 em giải khuyến khích)
Năm học 2015-2016: 
Thành tích: Đạt giáo viên giỏi huyện.
Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở
(Đồng chí chuyển về trường THCS Tân Việt từ tháng 9 năm 2016)
HỌ VÀ TÊN: NGÔ ĐỨC CHIẾN - GIÁO VIÊN THỂ DỤC - TPT ĐỘI
Ngày sinh: 20/1/1989
Năm vào ngành: 2016
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 02/08/2016
Điện thoại: 0969751989
Email: ngoducchien121@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017 - 2018: Lao động Tiên tiến.
(Chuyển đi - công tác tại Trường THCS Vũ Hữu từ ngày 25/02/2019)
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ LUẬT
Ngày sinh: 06/7/1989
Năm vào ngành: 2012
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tiểu học
Ngày kết nạp Đảng: 22/12/2014
Điện thoại: 01698814818
Email:  minhluat6789@gmail.com
THÀNH TÍCH
Đạt GV-TPT đội giỏi huyện năm học 2014-2015
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến.
Năm học 2015-2016: 
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2017-2018:
(Đồng chí ngừng hợp đồng từ tháng 8/2018, chuyển ra trường TH Thanh Bình, TP Hải Dương)
HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ MIỀN
Năm sinh: 7/8/1989
Năm vào ngành: 2011
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học
Số điện thoại: 0943346446
Email: lethimien1989@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến.
(Đ/c chuyển công tác về trường Tiểu học Bình Minh, huyện BG tháng 2 năm 2019)
HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ NHÀN - GIÁO VIÊN
Năm sinh: 1965
Năm vào ngành: 01/9/1986
Năm vào Đảng: 01/6/1998
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Điện thoại: 01683.940.226
Email:  nhanhoa1965@gmail.com
THÀNH TÍCH
Danh hiệu được công nhận cao nhất: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ( Năm học 2002 - 2003; 2003-2004)
Năm học 2010-2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011-2012: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012-2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013-2014: Lao động Tiên tiến
Năm học 2014-2015: Lao động Tiên tiến
Năm học 2015-2016: Lao động Tiên tiến
Năm học 2016-2017: Lao động Tiên tiến
Năm học 2017-2018: Lao động Tiên tiến
Năm học 2018-2019: Lao động Tiên tiến
Đồng chí là  nguyên là Chủ tịch công đoàn nhà trường.
( Đ/c nghỉ hưu theo chế độ từ 01/7/2020)

HỌ VÀ TÊN: VŨ CAO CƯỜNG
Ngày sinh: 01/01/1983
Trình độ đào tạo: ĐHSPTH
Năm vào ngành: 2011
Ngày kết nạp Đảng: 06/10/2015
Điện thoại: 01645059784
Email:       vucaocuong010183
@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2010 - 2011: Lao động Tiên tiến
Năm học 2011 - 2012: Lao động Tiên tiến
Năm học 2012 - 2013: Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014: Lao động Tiên tiến

Năm học 2017-2018:
Năm học 2018-2019:
Năm học 2019-2020:
(Chuyển công tác về trường Tiểu học Tân Việt từ 01/9/2020)

(Cập nhật tháng 10/2017)

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN PHƯƠNG DUNG - GIÁO VIÊN
Ngày sinh: 18/8/1998
Năm vào ngành: 01/9/2019
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
Ngày kết nạp Đảng: 
Điện thoại: 0388943030
Email:  phuongdung18081998@gmail.com
THÀNH TÍCH
Năm học 2019 - 2020: Lao động Tiên tiến
(Đ/c chuyển công tác về trường Tiểu học Nhân Quyền từ ngày 01/7/2020)