PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Ngọc Khánh Linh
   Sinh ngày: 02/01/2012  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Cam Xá - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba Giao lưu Viết chữ đẹp cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Đỗ Thị Hà My
   Sinh ngày: 10/04/2012  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Hạ Bì - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba Giao lưu Viết chữ đẹp cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Yến Nhi
   Sinh ngày: 28/03/2012  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Hạ Bì - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba Giao lưu Viết chữ đẹp cấp tỉnh
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Vân Anh
   Sinh ngày: 10/01/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Hạ Bì-Cổ Bì - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba giao lưu Toán tuổi thơ cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Trần Đăng Dương
   Sinh ngày: 18/07/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Cam Xá-Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Hải Đăng
   Sinh ngày: 02/12/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương
   Thành tích:     Huy chương Bạc cấp toàn quốc Violympic Toán tiếng Việt. Đạt giải khuyến khích giao lưu Toán tuổi thơ cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn An Khang
   Sinh ngày: 31/12/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Ấp Cam,Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba Giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Xuân Lộc
   Sinh ngày: 08/03/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Bình Dương - Cổ Bì - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Trần Bá Bảo Nam
   Sinh ngày: 13/09/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Ô Xuyên-Cổ Bì - Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Hà Nhất Tâm
   Sinh ngày: 24/02/2009  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Cam Xá,Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp toàn quốc Violympic Toán tiếng Việt.
   Năm học: 2019 - 2020
12345678910...