PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Hà Thảo Chi
   Sinh ngày: 08/04/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Hạ Bì- Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Ngọc Diệp
   Sinh ngày: 08/10/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Ô Xuyên- Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Đinh Nguyễn Ngọc Diệp
   Sinh ngày: 29/04/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Ô Xuyên- Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Minh Đức
   Sinh ngày: 06/03/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Cam Xá- Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Hồ Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 06/07/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Bì Đổ- Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhất giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Ngọc Quỳnh Như
   Sinh ngày: 23/09/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Bì Đổ- Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Thị Thiên Kim
   Sinh ngày: 10/01/2011  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Cam Xá - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba giao lưu Trạng nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Anh Thư
   Sinh ngày: 18/06/2010  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Thôn Bì Đổ - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Giao lưu Ngày hội chữ đẹp cấp huyện năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Minh Thư
   Sinh ngày: 09/07/2010  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Thôn Bì Đổ - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Ba cấp tỉnh giao lưu "Trạng nhí tiếng Anh Victoria" năm học 2017-2018
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Đoàn Lâm
   Sinh ngày: 27/09/2010  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Thôn Cam Xá - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Nhất cấp tỉnh giao lưu "Trạng nhí tiếng Anh Victoria" năm học 2017-2018
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...