PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Lanh
2Tiếng Việt1BPhạm Thị Hằng
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Nga
4Tiếng Việt1DNguyễn Thị Thuận
5Tiếng Việt2AVũ Thị Nhàn
6Tiếng Việt2BVũ Thị Trang
7Tiếng Việt2CBùi Thị Phương Hồng
8Tiếng Việt2DBùi Thị Phượng
9Tiếng Việt2ENguyễn Thị Huyền
10Tiếng Việt3AVũ Thị Nga
11Tiếng Việt3BVũ Cao Cường
12Tiếng Việt3CTrần Thị Thao
13Tiếng Việt3DPhạm Thị Mây
14Tiếng Việt4APhạm Thị Tốt
15Tiếng Việt4BNguyễn Thị Dung
16Tiếng Việt4CĐỗ Thị Lành
17Tiếng Việt4DNguyễn Thị Hoài
18Tiếng Việt5ANguyễn Đình Vinh
19Tiếng Việt5BPhạm Thị Huyền
20Tiếng Việt5CNguyễn Thị Hiên
21Tiếng Việt5DĐỗ Thị Mến