PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STN-00669 Nàng công chúa và con ếchHoàng Khắc HuyênSách thiếu nhi Trong kho
STN-00668 Nàng công chúa ngủ trong rừngHoàng Khắc HuyênSách thiếu nhi Trong kho
STN-00667 Nàng công chúa ngủ trong rừngHoàng Khắc HuyênSách thiếu nhi Trong kho
STKV-00670 Giải vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2Nguyễn Hải MiSách tham khảo Tiếng Việt Trong kho
SNVH-00204 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Đang mượn
SNVH-00203 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Đang mượn
SNVH-00202 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Đang mượn
SNVH-00201 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Đang mượn
SNVH-00200 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Đang mượn
SNVH-00199 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Đang mượn
SNVH-00198 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Trong kho
SNVH-00197 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 2Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 2 Trong kho
SNVM-00241 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 1 Đang mượn
SNVM-00240 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 1 Đang mượn
SNVM-00239 Hướng dẫn dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tình Hải Dương lớp 1Lương Văn ViệtSách nghiệp vụ Lớp 1 Đang mượn
12345678910...