PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai14:34:56
2Khách vãng lai14:26:48
3Khách vãng lai14:24:27
4Khách vãng lai14:22:20
5Khách vãng lai14:19:10
6Khách vãng lai14:17:02
7Khách vãng lai14:16:51
8Khách vãng lai14:03:30
9Khách vãng lai14:03:15
10Khách vãng lai14:03:09
11Khách vãng lai14:02:14
12Khách vãng lai14:00:56
13Khách vãng lai13:59:46
14Khách vãng lai13:59:16
15Khách vãng lai13:53:10
16Khách vãng lai13:53:02
17Khách vãng lai12:57:06
18Khách vãng lai12:51:39
19Khách vãng lai12:37:15
20Khách vãng lai12:30:11
21Khách vãng lai12:28:21
22Khách vãng lai12:27:02
23Khách vãng lai12:26:51
24Khách vãng lai12:26:34
25Khách vãng lai12:26:20
26Khách vãng lai12:02:05
27Khách vãng lai11:57:02
28Khách vãng lai11:45:08
29Khách vãng lai11:45:05
30Khách vãng lai11:41:17
31Khách vãng lai11:36:40
32Khách vãng lai11:25:54
33Khách vãng lai11:07:33
34Khách vãng lai10:52:06
35Khách vãng lai10:51:04
36Khách vãng lai10:27:50
37Khách vãng lai10:05:54
38Khách vãng lai09:55:16
39Khách vãng lai09:50:54
40Khách vãng lai09:49:47
41Khách vãng lai09:42:38
42Khách vãng lai09:42:38
43Khách vãng lai09:25:32
44Khách vãng lai09:24:50
45Khách vãng lai09:23:54
46Khách vãng lai09:23:09
47Phạm Thị Hằng09:14:05
48Phạm Thị Hằng09:13:20
49Phạm Thị Hằng09:12:44
50Khách vãng lai09:12:34
51Khách vãng lai09:12:29
52Phạm Thị Hằng09:06:27
53Phạm Thị Hằng09:06:06
54Khách vãng lai09:05:16
55Khách vãng lai09:03:40
56Phạm Văn Quân09:03:25
57Khách vãng lai09:03:15
58Khách vãng lai09:03:15
59Phạm Văn Quân09:03:07
60Khách vãng lai08:57:44
61Khách vãng lai08:57:19
62Khách vãng lai08:51:03
63Khách vãng lai08:48:28
64Khách vãng lai08:46:40
65Khách vãng lai08:38:30
66Nguyễn Thị Hoài08:37:05
67Khách vãng lai08:37:04
68Phạm Văn Quân08:28:33
69Khách vãng lai08:25:16
70Nguyễn Thị Hoài08:22:21
71Nguyễn Thị Hoài08:21:14
72Nguyễn Thị Hoài08:18:56
73Khách vãng lai08:18:05
74Khách vãng lai08:14:09
75Nguyễn Thị Hoài08:13:29
76Khách vãng lai08:12:13
77Khách vãng lai08:11:21
78Khách vãng lai08:10:19
79Khách vãng lai08:06:48
80Khách vãng lai08:04:52
81Khách vãng lai08:03:03
82Khách vãng lai07:56:29
83Khách vãng lai07:56:19
84Khách vãng lai07:50:47
85Khách vãng lai07:43:01
86Khách vãng lai07:27:31
87Khách vãng lai07:08:24
88Khách vãng lai06:30:23
89Khách vãng lai06:03:34
90Khách vãng lai05:30:32
91Khách vãng lai05:30:32
92Khách vãng lai02:01:59
20 2 2020