PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:42:20 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:42:15 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
3Khách vãng lai14:22:12 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
4Khách vãng lai14:16:45 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11882
5Khách vãng lai14:05:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai14:05:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai13:58:54 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11876
8Khách vãng lai13:58:41 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
9Khách vãng lai13:51:06 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11885
10Khách vãng lai13:50:35 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11919
11Khách vãng lai13:48:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11878
12Khách vãng lai13:35:13 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai13:24:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12647
14Khách vãng lai13:12:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai12:38:38 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11875
16Khách vãng lai12:31:13 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11901
17Khách vãng lai12:27:32 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
18Khách vãng lai12:21:08 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11797
19Khách vãng lai12:16:13 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
20Khách vãng lai12:15:58 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai12:11:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17532
22Khách vãng lai11:57:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11880
23Khách vãng lai11:57:16 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai11:56:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
25Khách vãng lai11:36:37 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11879
26Khách vãng lai11:34:01 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11884
27Khách vãng lai11:32:20 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai11:19:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
29Khách vãng lai11:13:06 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai11:10:22 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKM-00498
31Khách vãng lai11:06:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
32Khách vãng lai10:34:37 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17530
33Khách vãng lai10:03:55 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
34Khách vãng lai09:58:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:56:09 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai09:51:45 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11886
37Phạm Thị Thêu09:51:06 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
38Khách vãng lai09:50:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
39Khách vãng lai09:44:05 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11877
40Phạm Thị Thêu09:24:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
41Phạm Thị Thêu09:24:20 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
42Phạm Thị Thêu09:24:16 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
43Phạm Thị Thêu09:24:14 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Phạm Thị Thêu09:24:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
45Khách vãng lai09:24:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai09:20:53 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17527
47Khách vãng lai09:10:27 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
48Khách vãng lai09:08:22 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18502
49Khách vãng lai08:52:14 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11883
50Khách vãng lai08:26:59 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11881
51Khách vãng lai08:05:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
52Khách vãng lai07:36:25 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12592
53Khách vãng lai07:15:01 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11831
54Nguyễn Thị Dung07:14:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
55Nguyễn Thị Dung07:13:46 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
56Nguyễn Thị Dung07:13:41 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
57Nguyễn Thị Dung07:13:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Nguyễn Thị Dung07:13:29 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
59Nguyễn Thị Dung07:13:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
60Khách vãng lai07:11:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11892
61Khách vãng lai07:11:08 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
62Khách vãng lai07:08:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
63Nguyễn Thị Dung07:06:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
64Nguyễn Thị Dung07:06:47 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
65Nguyễn Thị Dung07:06:29 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
66Nguyễn Thị Dung07:06:21 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
67Khách vãng lai07:06:11 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai07:06:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai06:55:55 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11874
70Khách vãng lai06:55:22 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11898
71Khách vãng lai06:48:55 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11919
72Khách vãng lai06:21:30 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai06:04:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11853
74Khách vãng lai05:49:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai05:44:05 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Khách vãng lai05:37:42 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKE-00541
77Khách vãng lai04:57:46 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
78Khách vãng lai04:50:40 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
79Khách vãng lai04:41:42 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11881
80Khách vãng lai04:35:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12607
81Khách vãng lai04:32:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12593
82Khách vãng lai04:24:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai03:36:47 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
84Khách vãng lai03:33:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/video.aspx
85Khách vãng lai03:26:44 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
86Khách vãng lai03:10:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
87Khách vãng lai02:35:47 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
88Khách vãng lai02:22:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11916
89Khách vãng lai02:14:47 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11893
90Khách vãng lai02:14:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai02:01:18 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11849
92Khách vãng lai01:55:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17528
93Khách vãng lai01:52:01 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15021
94Khách vãng lai01:28:03 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Khách vãng lai01:12:35 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18498
96Khách vãng lai00:58:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai00:43:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11890
98Khách vãng lai00:39:55 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17531
99Khách vãng lai00:39:26 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
100Khách vãng lai00:37:44 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai00:25:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai00:17:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKE-00542
103Khách vãng lai00:06:03 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11907
104Khách vãng lai00:00:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
21 11 2018