PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo Thể Dục Thể Thao 3 196100
2 Sách tham khảo Y Tế 4 835000
3 Sách tham khảo Kỹ Thuật 15 385600
4 Sách tham khảo Nghệ Thuật 17 419900
5 Sách tham khảo Văn Học Dân Gian 20 431900
6 Tạp chí Quan lý giáo dục 24 240000
7 Sách tham khảo Địa Lí 25 768700
8 Sách tham khảo Mác - Lênin 29 475500
9 Sách tham khảo Lịch Sử 46 1341900
10 Sách tham khảo Bác Hồ 46 2338100
11 Sách giáo dục pháp luật 57 4924800
12 Tạp chí Thế giới trong ta 60 900000
13 Tạp chí Khoa học giáo dục 62 1313000
14 Sách tham khảo Tra Cứu 78 2078900
15 Sách tham khảo Khoa học 79 1864000
16 Tạp chí Thế giới trong ta chuyên đề 86 1275000
17 Sách tham khảo Chung 94 5216200
18 Sách giáo dục đạo đức 114 1290000
19 Sách tham khảo Tác Phẩm Văn Học 116 3437100
20 Sách nghiệp vụ Lớp 2 119 2039000
21 Sách nghiệp vụ Lớp 1 140 2847900
22 Sách nghiệp vụ Lớp 3 149 4391200
23 Sách nghiệp vụ Lớp 4 154 5661400
24 Sách nghiệp vụ Lớp 5 159 2699800
25 Tạp chí Thế giới mới 161 2139400
26 Sách nghiệp vụ 165 3681100
27 Sách Nghiên Cứu Văn Học 187 4436900
28 Tạp chí Toán tuổi thơ 197 2171000
29 Tạp chí Văn học và tuổi trẻ 221 2369000
30 Sách giáo khoa lớp 2 227 1058000
31 Sách giáo khoa lớp 3 239 1747000
32 Sách giáo khoa lớp 5 245 1721300
33 Sách giáo khoa lớp 1 305 2083200
34 Sách giáo khoa lớp 4 321 2098800
35 Sách tham khảo Tiếng Việt 555 12225400
36 Sách thiếu nhi 655 7668600
37 Sách tham khảo Tiếng Anh (dùng chung) 680 0
38 Sách tham khảo Toán học 810 17817200
 
TỔNG
6664
108587900